Vand fra stor brand forurener sø

Profilbillede
Cille Rosentoft

Miljøfolk og beredskab arbejder på at minimere forureningen fra slukningsarbejdet efter branden i industribygningen på Stødagervej i Sønderborg.

Branden i en industribygning på Stødagervej i Sønderborg er endt med at være en større katastrofe end først antaget. En del af det vand, der er brugt til slukningen af branden, er nemlig endt i Ulkebøldam.

Oliesyre, som har en meget lav PH-værdi er kommet med i slukningsvandet og derfor arbejder miljøfolk og beredskab lige nu på at minimere forureningen, fortæller beredskabschef i Sønderborg Kommune, Allan Dalager.

Branden er efterhånden under kontrol og fokus er derfor nu på at få stoppet vandet i Ulkebøldam, der løber ud i Augustenborg Fjord, samt at undgå, at forureningen breder sig i dammen, hvor ca. halvdelen er forurenet. Dette gøres ved at sætte en prop i, så det forurenede vand ikke løber ud i Augustenborg Fjord, ved at sætte flydespærringer lagt ud i Ulkebøldam og ved at bruge slamsugere til at suge det forurenede vand op.

Både miljøfolk og beredskabet tager situationen meget alvorligt og der arbejdes på højtryk på at igangsætte alle tiltagene, så forureningen minimeres.

Kilde: Redaktionen