Terapeut til Hjemme- og Sygeplejen Nordals (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ergo- eller fysioterapeut for borgernes faste tværfaglige teams i Hjemme- og Sygeplejen i Sønderborg Kommune

Ønsker du et spændende job i ældreplejen med fokus på udvikling og nytænkning? Brænder du for det tværfaglige

rehabiliterende samarbejde om og med borgerne? Så er stillingen som ergo-/fysioterapeut i Hjemme- og Sygeplejens små

tværfaglige teams noget for dig!

Faste tværfaglige team

Der er stort fokus på, hvordan kommunerne bedst muligt sikrer, at ældre får en god og værdig ældrepleje. En lang række

kommuner afprøver for tiden nye former for organisering. Vi har afprøvet og beskrevet vores ’Sønderborg-Model’ som vi nu

ønsker at udrulle i hele Hjemme- og Sygeplejen. I Sønderborg-modellen er medarbejderne organiseret i et tværfagligt borgerteam

på ca. 12 medarbejdere, der består af sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, ufaglærte, daglig leder og en ergo-

/fysioterapeut. Herudover er der tæt samarbejde med visitator. Tværfagligheden sikres blandt andet gennem teamets møder og

tætte daglige samarbejde.

Vores ambition er at højne borgerens oplevelse af mestring, kontinuitet, kvalitet og nærvær. Samtidigt er en central opgave at

rehabilitere borgerne til at øge deres selvstændige livsførelse og livskvalitet.

Vi vil også øge arbejdsglæden for medarbejdere i ældreplejen og give dem de bedste rammer for at levere personcentreret pleje

af høj kvalitet.

Du vil blive en del af to - tre små tværfaglige borgerteam.

De to - tre borgerteams refererer til samme leder, og både teams og lederen understøttes af en række tværgående funktioner, som

skal være med til at sikre, at der tænkes nyt, og at der sker faglig udvikling og læring undervejs.

De tværgående funktioner er:

Kvalitets- og implementeringssygeplejerske, som har fokus på læring og udvikling af den faglige kvalitet i de faste teams

Planlægger med ansvar for kontinuitet og borgerinddragelse

Et team med fremskudt rehabilitering med overordnet ansvar for rehabiliteringsindsatsen for nye borgere og supervision i de

faste teams

Dit arbejde vil være at "udforske" borgerens mål for øget selvstændighed, selvbestemmelse og mestring. Og understøtte teamet i

at samarbejde med borgeren om at nå egne mål.

Dine opgaver:

l Vurdere og prioritere rehabiliteringsforløb hos borgere i såvel hjemmeplejen som sygeplejen

l Sammen med borger afdække borgers ressourcer og potentialer for rehabilitering gennem konkrete handlinger ved borger

l Være tovholder på borgers rehabiliteringsforløb og sikre fremdrift og udvikling ved kontinuerligt at følge op på og justere

borgers mål

Planlægge, igangsætte, deltage i, koordinere og afslutte rehabiliteringsforløb sammen med borger og borgerens team ud fra

borgers mål, funktionsniveau og ressourcer

l Samarbejde med og inddrage pårørende og civilsamfundet i borgers forløb

l Afdække og understøtte implementering af relevante velfærdsteknologiske løsninger ved borger

l Udføre og dokumentere relevante screeninger

l Medvirke til APV løsninger og afdækning af behov for hjælpemidler hos borgeren

l Faglig ledelse, sparring, kompetenceudvikling og undervisning af kolleger i borgerteamet i det rehabiliterende arbejde og

mind-set

l Opbygge og styrke gode samarbejdsrelationer gennem tværfaglige møder og relationel koordinering f.eks. med Myndighed

omkring visitation og hjælpemidler

l Sikre monitorering og dokumentation af de rehabiliterende indsatser ved hjælp af data

Din profil

Vi forventer, at du:

l Er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut og gerne praktisk erfaring med rehabilitering.

l Motiveres af at "Tro på borgerens udvikling" og sætte borgeren i centrum

l Brænder for at arbejde rehabiliterende og evner at spotte potentialet og ressourcerne hos den enkelte borger

l Er resultatorienteret og kan være tovholder i borgers rehabliteringsforløb

l Kan motivere, initiere, følge op og afslutte forløb både hos borger, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere

l Vægter den udførende del af fagligheden højt

l Besidder samarbejdsevner- og vilje og vil indgå i et tværfagligt team, hvor alle kompetencer er vigtige og afgørende for et

godt borgerforløb

l Er flexibel omkring opgaveløsningen i et tværfagligt team

l Er udadvendt, servicemindet og forandringsparat

l Er IT kyndig og interesseret i at arbejde datadrevet

l Har kørekort til bil.

Vi tilbyder

Med stillingen tilbyder vi en unik mulighed for at sætte sit præg på udviklingen af ældreplejen i Sønderborg Kommune. De

overordnede rammer for udvikling af teams er sat, der er frihed til at være med til at udvikle teamarbejdet

Ansættelsesforhold: Du vil være ansat i Hjemme- og Sygeplejen i Sønderborg Kommune og have indmødested i Distrikt Nordals,

som ligger i Guderup. De faste teams vil være udkørende i distriktet.

Stillingen er på fuldtid. Tiltrædelse 1.maj 2024 eller efter aftale

 

Ansøgningsproces

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Jannie Lang Michelsen, Ergoterapeut på telefon 27904283 eller på mail

jaol@sonderborg.dk

Ansøgningsfristen er 22.3.2024, samtaler vil foregå d. 25.3.2024

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=398da465)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sønderborg Kommune - Hjemme- og Sygeplejen Nordals, Nørreled, 6430 Nordborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6003503

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet