Sønderborg Kommune viser økonomisk styrke med solidt overskud i 2023

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Kommune fremlægger positivt årsregnskab for 2023

Pressemeddelelsen udsendt den 14. marts 2024 afslører, at Sønderborg Kommune præsenterer sit årsregnskab for 2023, hvilket demonstrerer en stærk balance og effektiv økonomistyring. Økonomiudvalget har indstillet regnskabet til godkendelse og revision af Byrådet.

Detaljerne i regnskabet viser et imponerende overskud på 274 millioner kroner samt et mindreforbrug på cirka 100 millioner kroner sammenlignet med det oprindelige budget på 5.469 millioner kroner. Selv med usikre budgetforudsætninger påvirket af høje priser og voksende udgifter inden for sociale sektorer og ældrepleje, manifesterer regnskabet en økonomisk dygtighed.

For at modvirke usikkerheden og sikre kommunens økonomiske robusthed skærpede Byrådet politikkerne ved at reducere udgifter og øge kravet til kassebeholdningen til 100 millioner kroner. Dette skridt var essentielt, især efter de økonomiske udfordringer, som stormfloden i efteråret 2023 udgjorde, med en efterfølgende regning på omtrent 80 millioner kroner.

På trods af et år med bedre økonomiske konjunkturer og lav arbejdsløshed, ledte de stigende materialepriser til et lavere anlægsniveau i 2023. Alligevel markerede året sig med flere signifikante åbninger og renoveringer af offentlige institutioner, selv om der var nedskæringer i budgetter til projekter.

Årsregnskabet viser også, at indtægterne i 2023 beløb sig til 5.630 millioner kroner, mens udgifterne beløb sig til 5.393 millioner kroner. Det skattefinansierede overskud beløb sig til 237 millioner kroner, med et overskud før korrektion på 234 millioner kroner.

Derudover bemærkes det i regnskabet, at de nye initiativer og projekter, herunder åbningen af Sønderjyllands Danseakademi og daginstitutionen Børne Galaksen, samt renoveringerne af Skansen og Dybbøl-Skolen, har bidraget positivt til lokalsamfundet og tiltrukket flere studerende og uddannelsesmuligheder til kommunen.

For yderligere informationer kan interesserede kontakte Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen, på telefonnummer 27900206 eller besøge kommunen på Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=f950c23fdf

Kilde: Sønderborg Kommune