Sønderborg Kommune revurderer stormflodsbeskyttelse efter rekordhøj vandstand

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Kommune iværksætter revurdering af stormflodsbeskyttelse ved Gråsten Havnefront

Sønderborg Kommune er i gang med at udarbejde et projektforslag for stormflodsbeskyttelse af Gråsten Havnefront. Planen, som oprindeligt foreslog en beskyttelseshøjde op til kote 2,5, skal nu revurderes efter stormfloden i oktober 2023.

Denne stormflod førte til den højeste vandstand målt til 2,27 meter over normal vandstand i Gråsten Havn, hvilket har skabt behov for en revurdering. Natur-, Klima- og Miljøudvalget har godkendt denne revurdering af beskyttelsens højde, med det formål at sikre området mod en 100-års hændelse frem til 2070.

Revurderingen kan betyde, at beskyttelsen skal bygges højere end først antaget. Det vil påvirke anlægsudgifterne og bidragsfordelingen mellem Sønderborg Kommune og de husejere samt lodsejere i området. I den nuværende plan står omtrent 240 adresser til at blive bidragspligtige, med en sikringskote på 2,5 meter. Afhængigt af den nye beskyttelseshøjde, kan flere adresser opnå beskyttelse og dermed også blive bidragspligtige.

Kommunen har planlagt et møde for potentielt bidragspligtige borgere i foråret, for at informere og diskutere det fremtidige forløb. Projektforslaget og detaljerne omkring bidragsfordelingen bliver udarbejdet af firmaet Sweco, med en forventning om at projektet færdiggøres i juni 2024.

I løbet af de sidste to år har der været afholdt en række informerende arrangementer såsom workshops, stormflodscaféer og borgermøder, for at inddrage borgere og interessenter i processen. Desværre lykkedes det ikke Sønderborg Kommune at opnå støtte fra Statens Kystpulje sidste år, hvilket skaber yderligere fokus på finansieringen af dette vigtige projekt.

Med initiativet til at styrke stormflodsbeskyttelsen sikrer Sønderborg Kommune fremtidig sikkerhed for Gråsten Havnefront. Det er afgørende for alle berørte, at projektets udvikling følger de nyeste klimaudviklinger tæt, for at sikre den bedst mulige beskyttelse mod fremtidige hændelser.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=40a98e5d75

Kilde: Sønderborg Kommune