Sønderborg introducerer ny skole med fokus på sport og bevægelse

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg forventer åbningen af en ny byskole, "Midtbyskolen", med fokus på sport og bevægelse

Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune har for nyligt godkendt en spændende profil for den kommende byskole "Midtbyskolen". Skolen, der er sat til at åbne sine døre i august 2024, vil have "Sport og bevægelse" som sit centrale fokus. Dette valg er truffet i håbet om at skabe en innovativ undervisningsramme, der inkorporerer fysisk aktivitet i den daglige skoledag og samtidig fremmer trivsel og læring blandt eleverne.

Placeringen for "Midtbyskolen" er strategisk valgt på Humlehøj-Skolens matrikel. Denne nye etablering vil resultere i en sammenlægning af skoledistrikter, hvorved Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen bliver smeltet sammen til et stort distrikt. Dette skridt sigter mod både at styrke fællesskabet i området og skabe et dynamisk læringsmiljø.

Med åbningen af skolen er ambitionen at skabe en læringsinstitution, der ikke alene fokuserer på akademisk uddannelse, men også på at fremme fysisk og mental sundhed. Skolens profil lægger op til en bred integration af sportsaktiviteter, talentudvikling, og social inklusion i skolens daglige rutiner. Dermed håber man at tiltrække og udvikle talenter inden for forskellige sportsgrene, samtidig med at man tilbyder alle elever grundlaget for et aktivt og sundt liv.

For at realisere dette mål har byrådet i Sønderborg iværksat en plan for praktiske ændringer i forbindelse med åbningen af "Midtbyskolen". Dette indebærer blandt andet den officielle nedlæggelse af både Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen fra startdatoen i august 2024. Samtidig vil der ske en omplacering af specifikke elevgrupper, som specialklasserækken og modtagerklasser, for at sikre en glidende overgang og kontinuitet i elevernes uddannelse.

En vigtig milepæl i processen bliver valget til den nye skolebestyrelse, som er planlagt til foråret 2024. Dette vil give forældre og andre interessenter mulighed for at engagere sig direkte i skolens fremtid og udvikling fra dens opstartsdato. For at sikre en smidig overgang og etablering af "Midtbyskolen", har byrådet desuden allokeret nødvendige midler til de første to år efter åbningen.

For yderligere informationer om "Midtbyskolen" og dens udvikling kan interesserede kontakte Jesper Smaling og Jimmy Simonsen, som har fremtrædende roller i Børne- og Uddannelsesudvalget, direkte via telefon. Oplysning om Sønderborg Kommunes adresse er også tilgængelig for offentligheden.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=d11c74a404

Kilde: Sønderborg Kommune