Sønderborg fejrer hjerneuge med fokus på livet efter hjerneskade

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Hjerneugen i Sønderborg Kommune sætter fokus på livet med hjerneskade

I uge 11 vil Sønderborg Kommune stå som vært for en særlig markering af den internationale hjerneuge, som falder sammen med et vigtigt arrangement den 11. marts 2024 på Reimers-Skolen. Formålet med arrangementet er at sætte fokus på 'den ramte hjerne' og udforske mulighederne for at skabe et godt liv på trods af hjerneskade.

Programmet for dagen inkluderer en hjerne-messe og et foredrag, som er rettet mod at øge forståelsen og understøtte dem, der lever med konsekvenserne af en hjerneskade. Arrangementerne spejler Sønderborg Kommunes engagement i at adressere denne vigtige sundhedsmæssige udfordring i samarbejde med lokale foreninger og organisationer.

Med omkring 1.500 personer i Sønderborg Kommune, der er ramt af en eller anden form for hjerneskade, er målgruppen for dette arrangement bred og inkluderer både personer ramt af hjerneskade, deres pårørende, samt andre interesserede.

En særlig del af dagen vil være et foredrag ved Anders Sode West, neurolog på Rigshospitalet, med fokus på 'Søvn og Hjerneskade'. Foredraget, som finder sted mellem kl. 16.00 og 17.30, vil adresse udfordringerne ved søvnrelaterede problemer i forbindelse med hjerneskade. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 4. marts ved at kontakte Randi Fuglsang via email.

Dagen afsluttes med en mini-messe fra kl. 17.30 til 19.00, som tilbyder en platform for direkte møder mellem de hjerneskade-ramte og forskellige relevante aktører, herunder patientforeningerne Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen. Messens formål er at skabe synergier, der kan bidrage til en bedre hverdag for de ramte.

For mere information og tilmelding, kan interesserede kontakte Didde Lauritzen, Formand for Sundhedsudvalget, Bo Kleis Christensen, Næstformand for Sundhedsudvalget, eller Lene Ullum Christensen, Hjerneskadekoordinator, via de oplyste kontaktinformationer.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=c7e542b370

Kilde: Sønderborg Kommune