Sjældne planter og frøer får nyt liv i Sønderborg gennem omfattende naturprojekt

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Siden 2015 har et ambitiøst naturprojekt gennemført af Sønderborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg og Ravnhøj Consult, været med til at revitalisere tilgroede enge og vandhuller i Sønderborg Kommune.

Projektet, der er modtaget støtte fra forskellige fonde, har skabt liv til sjældne planter og frøer. Der er blevet indhegnet 16 engstykker på Als og Broagerland for at blive afgræsset af dyr som køer og heste, og den målrettede indsats har også resulteret i restaureringen af flere tilgroede vandhuller og etableringen af nye småsøer på Als.

Over 50 grundejere fra Nordals og Broagerland har generøst bidraget med jord til genoprettelsen af disse søer og enge. Projektets arbejde inkluderer også fjernelsen af skyggende buske, tagrør og dunhammer i vandhullerne, samt ophobet slam.

I 2021, blev der anlagt eller restaureret hele 22 vandhuller på Kegnæs, Skovby/Pøl, Sarup/Tandselle, Asserballe og Notmark. Naturprojektet har planer om at fortsætte det gode arbejde, med yderligere fem vandhuller, der er planlagt i 2024 ved Mjang, Augustenborg og Hørup Skov.

Finansieringen af projektet kommer fra Sønderborg Kommune, 15. Juni Fonden, Den Danske Naturfond og Markus Jebsens Naturpulje. Deres generøse bidrag har banet vejen for dette vigtige og succesfulde naturprojekt.

Den landskabelige forandring bliver fejret af både Sønderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, der skal mødes med såvel de mange lodsejere som de fonde, der har støttet projektet. Hjerteligt tak til alle der har været med til at gøre dette projekt til en succes, og bidrage til et rigere og mere mangfoldigt Sønderborg.


http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=a0cf9ba864
Kilde: Sønderborg Kommune