Hertugbyens Augustenborg får 70 mio. kr. til genoplivning af historiske bygninger

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Hertugbyens Augustenborg modtager en vital injektion på 70 mio. kroner til restaurering af historiske ejendomme

Hertugernes Augustenborg, en væsentlig del af den danske kulturarv, står overfor en omfattende genopblomstring med hjælp fra Hertugbyens Restaureringspulje på 70 mio. kroner. Denne pulje er oprettet specifikt med formålet at genoprette og bevare historiske ejendomme i byen.

Puljen, som nyder økonomisk støtte fra A. P. Møller Fonden, Realdania, Sønderborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen, sigter mod at distressere historisk vigtige bygninger igennem restaurering og istandsættelse. Bygningsejere i Augustenborg kan se frem til støtte for deres projekter, som tilgodeses af puljen, i deres bestræbelser på at renovere og bevare deres ejendomme.

Hvert af bidragsyderne - A. P. Møller Fonden, Realdania, og Sønderborg Kommune - bidrager med en væsentlig sum på 20 mio. kroner hver, imens Slots- og Kulturstyrelsen supplerer med yderligere ca. 10 mio. kroner. Motivationen for støtten bunder i ønsket om at bevare grænselandets rige historie og fremme livskvalitet og fællesskab gennem kulturarven.

Projektets store betydning skinner igennem, idet det forventes at styrke grænselandets status som et attraktivt rejsemål. Forbedringerne kan medføre en økning i turisme, flere arbejdspladser og en positiv effekt på bosætningen i området, hvilket ses som afgørende for at sikre byens kulturmiljø i fremtiden.

Enhedschef Mette Elisabeth Carstad påpeger det store potentiale, projektet har for bevarelsen af den byggede kulturarv, mens borgmester Erik Lauritzen lægger vægt på vigtigheden af samarbejdet mellem offentlige og private parter for projektets gennemførelse.

Interesserede kan finde yderligere informationer, pressemateriale og billeder online. Kontaktinformation for relevante parter, herunder Erik Lauritzen, Mette Elisabeth Carstad, og Lilian Kristensen, står også til rådighed for de, som måtte ønske yderligere dialog eller information.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=3c664d6383

Kilde: Sønderborg Kommune