Daglig leder til NORD gruppen i Hjemmeplejen Nordals

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Daglig leder til ledelse af hjemmeplejegruppe i dagvagt, i Nordgruppen, søges til Distrikt Nordals

Vil du være leder af et team hvor du med din faglighed og ledelsesstil kan være med til at gøre en forskel. Vil du arbejde i en organisation hvor der er fart på og kan arbejde med opgaver af både forudsigelig og uforudsigelig karakter, så se nedenfor!

Hjemme- og sygeplejen distrikt Nordals er beliggende i Guderup centralt på Als

ca. 20 minutter fra Sønderborg.

Har du ambitioner og drømmer om at arbejde med ledelse, så søger vi en leder pr. 1. november til en velfungerende dagvagtsgruppe. Dagvagtsgruppen er en gruppe med klassiske og rehabiliterende hjemmeplejeopgaver.

Du vil som daglig leder opleve at få en afvekslende arbejdsdag med personaleledelse, faglig ledelse og mange spændende udfordringer i samspil med medarbejderne og den øvrige ledelse. Nordgruppen består af ca. 35 medarbejdere, uddannet som SSA, SSH og ufaglærte.

Hjemme- og sygeplejen Distrikt Nordals er opdelt i 5 grupper: 1 sygeplejegruppe, 1 aftenvagtsgruppe, 1 rehabiliteringsgruppe og 2 klassiske dagvagtsgrupper. Vi er en organisation i konstant bevægelse der arbejder ud fra de politisk vedtaget 6 spor, som b.la. har et borgerspor og et medarbejderspor.

https://youtu.be/lfbcBI5pF7Y

Visioner for Omsorg og Udviklings seks spor 2022 – 2025 (sonderborg.dk)

 

 

 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med de øvrige 4 daglige ledere i lederteamet, 2 planlæggere, en der varetager planlægning af kørelister og en der står for vagtplanlægning.

Vi har borgerne og deres pårørende i fokus og arbejder ud fra hjemmeplejens mål, så borgerne møder kompetente medarbejdere og modtager en professionel pleje med afsæt i kommunens værdighedspolitik. Du kan læse om Sønderborg kommunens værdighedspolitik her:

http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik.

Vi søger en person, som er:

 • Imødekommende, nærværende og robust.
 • Tillidsvækkende, ærlig, troværdig, loyal og fleksibel.
 • Energisk, ordentlig og med godt humør.

Det betyder, at du som leder:

 • Er fagligt, velkvalificeret og nysgerrig på ledelsesopgaver og kan arbejde på flere niveauer – både med helheder og detaljer.
 • Sikrer opfølgning på opgaver, udviser handlekraft og fremstår tydelig både mundtligt og skriftligt.
 • Leder medarbejderne med afsæt i dialog, engagement, samarbejde, anerkendelse og inddrager medarbejderne i beslutninger for at sikre dem indflydelse på beslutninger, der vedrører dem.
 • Sikrer, at borgernes hjælp matcher det politisk vedtagne serviceniveau.
 • Påtager dig et ledelsesmæssigt ansvar i forhold til både eget arbejde og hele distriktets drift.
 • Arbejder problemløsende, udviklingsorienteret og nytænkende.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et lederteam.
 • Har flair for brug af IT systemer.
 • Udviser ansvar i forhold til sikker drift og sætter rammer for medarbejderne.
 • Er tydelig og synlig og formår at etablere gode relationer.
 • Skal kunne håndtere en travl hverdag med mange bolde i luften og hvor du aldrig bliver færdig med dine opgaver.

Du kan læse mere om Sønderborg Kommunes ledelsesgrundlag her:

http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/byraadet/ledelsesgrundlag/

Vi tilbyder:

 • Et distrikt med fagligt kompetente og motiverede medarbejdere og kollegaer.
 • Et engageret, ansvarsbevidst og sparringsparat lederteam, hvor der er højt til loftet.
 • Lederudvikling med fx onboarding af nye ledere, ledelse på tværs via "Sammen om ledelse" og årlige ledelsesakademier med fokus på udvikling og god ledelse.
 • En arbejdsplads, hvor beslutningskompetencen er lagt ud – så langt som den kan bære.
 • En stilling, hvor der er rig mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø, humor og trivsel vægtes meget højt.
 • En hjemmeplejegruppe bestående af engagerede og motiverede SSH ère, SSA ère, afløsere og elever, hvor der er funktioner som f.eks. elevvejledere, arbejdsmiljørepræsentant, demensvejleder og forflytningsvejleder.

Vi værner om et godt arbejdsmiljø, og arbejdspladsen har i 2013, 2014, 2016 og 2019 vundet den kommunale arbejdsmiljøpris.

Du er velkommen til at kontakte os mhp. en aftale om et uformelt besøg, så du kan hilse på os og se hvor vi bor.

Ansættelsesforhold

Løn i henhold til aftale mellem den faglige organisation og Sønderborg Kommune.

Du kan få yderligere oplysninger herunder en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til Distriktsleder Anja Krarup på tlf. 2790 6533 eller e-mail anka@sonderborg.dk, Lene Sandbeck på telefon 2790 0441 eller e-mail lsan@sonderborg.dk

Ansøgning, uddannelsesbeviser og eventuelle udtalelser skal sendes online via Jobnet senest den 21. september,  der afholdes samtaler d. 26. september.

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2342026)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sønderborg Kommune - Hjemme- og Sygeplejen Nordals, Nørreled, 6430 Nordborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5901878

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet