Borgmestre bakker op om AlsFynForbindelsen for forventet regional vækst

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

AlsFynForbindelsen modtager positiv respons fra lokale borgmestre og skaber forventninger om fremtidig regional udvikling

Borgmestrene i Aabenraa og Sønderborg kommuner har udtrykt deres tilfredshed med det igangværende arbejde i AlsFynForbindelsen, et offentligt-privat partnerskab oprettet den 20. december 2022. Foreningen inkluderer en række kommuner og virksomheder på begge sider af Lillebælt, styrker samarbejdet og fokuserer på regional udvikling og infrastrukturforbedringer.

Erik Lauritzen fra Sønderborg Kommune fremhæver betydningen af det offentlige-private partnerskab for regional udvikling og erhvervslivet, mens Jan Riber Jakobsen fra Aabenraa Kommune påpeger forbindelsens positive effekt på infrastrukturen, livskvaliteten, og turismen i området.

Status for AlsFynForbindelsen præges af en igangværende forundersøgelse, udført af Sund & Bælt og Vejdirektoratet, som skal kortlægge mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen har også udvidet sit fokusområde mod nordvest, hvilket åbner for yderligere muligheder nord for det nuværende projektområde. Det er værd at bemærke, at en etablering af forbindelsen endnu ikke er inkluderet i Infrastrukturplan 2035.

For yderligere information og indsigter i AlsFynForbindelsen, kan man rette henvendelse til Erik Lauritzen, Borgmester i Sønderborg Kommune på tlf. 2790 0206, eller Jan Riber Jakobsen, Borgmester i Aabenraa Kommune på tlf. 2932 2530.

Dette initiativ skaber håb og forventninger om bedre forbindelser i regionen, øget tilgængelighed og vækstpotentiale for både borgere og erhvervsliv.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=5949753837

Kilde: Sønderborg Kommune